Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić razgovarao je sa predstavnicima javnih i privatnih vrtića koje rade na području Grada Bihaća.

Na sastanku se razgovaralo o radu vrtića sa aspekta financijskog poslovanja, upisa mališana i odgojno-obrazovnog procesa koji se izvodi u vrtićima u radu sa mališanima.

Istaknuta je spremnost Grada Bihaća da u narednom periodu zajedno sa Gradskim vijećem podrži aktivnosti gradskih vrtića.