U Vladi Unsko-sanskog kantona odlučili su, između ostalog, prioritetno zakonski urediti i oblast turizma.

– Turizam je jedna od strateških grana na kojima se temelji razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine ali bez uređenog sistema strateškog planiranja i razvoja nema. Zato je Vlada USK odlučila da Zakon o turizmu Unsko-sanskog kantona bude među prioritetima, kaže premijer USK mr.sci. Husein Rošić.

Donošenje Zakona o turizmu, koji će Vlada nakon razmatranja uputiti u skupštinsku proceduru trebao bi doprinijeti bržem razvoju turizma, osigurati bolji inspekcijski nadzor ove oblasti te ustanoviti svrsishodno trošenje sredstava u turizmu. Nosilac izrade zakona je Ministarstvo privrede Vlade USK.

– Sva razvojno-planska dokumenta Unsko-sanskog kantona kao i svih osam općina pojedinačno ističu turizam kao našu razvojnu šansu temeljeći to na činjenici da je područje USK bogato sa prirodnim i kulturno-historijskim naslijeđem. Posljednji turistički trendovi zabilježeni na području našeg kantona potvrđuju utemeljenost te hipoteze. Međutim, sistemske manjkavosti, loše koncipirani zakonski propisi doveli su do toga da imamo izraženu evaziju boravišne takse pa je država uskraćena za javni prihod koji joj pripada a usput nemamo ni tačnu statistiku o posjećenosti turista našem kantonu. Uređenje oblasti turizma inače spada u zajedničku nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine i kantona. S obzirom na to da federalni Zakon o turističkoj djelatnosti nije tretirao nadležnost kantona, ukazala se potreba da Unsko-sanski Kanton sa određenim specifičnostima zakonski uredi ovu djelatnost. Dosadašnja Turistička zajednica koja je bila nosilac određenih turističkih aktivnosti ovako organizirana nije uopće koristila pružaocima niti korisnicima turističkih usluga, kaže ministar privrede u Vladi USK mr.sci. Asmir Crnkić.

Nepostojanje zakonskog okvira za funkcioniranje turističkih zajednica nakon presude Ustavnog suda koja je utvrdila da dotadašnje uređenje ove materije nije saglasno Ustavu FBiH je samo argument više da nova Vlada USK kao i njeno resorno ministarstvo privrede pristupe izradi novog Zakona o turističkoj djelatnosti i organizaciji turističkih zajednica koji bi kroz sistemska rješenja doprinio bržem i boljem razvoju turizma ali gdje bi i država ostvarivala svoje prihode. Po novom Zakonu, Turističku zajednicu osniva Unsko-sanski Kanton .

Ministar Crnkić dodaje da je jedan od ciljeva Zakona i suzbijanje sive ekonomije u ovoj oblasti, bolja zaštita korisnika turističkih usluga, povećanje budžetskih i vanbudžetskih prihoda, zaštita tržišnog natjecanja i doprinos većoj profesionalizaciji djelatnosti, a sve u funkciji planiranog razvoja ove oblasti.

Kroz nove zakonske propise pored ciljeva osnivanja, djelatnosti i zadataka, pravnog statusa, javnosti rada, organa upravljanja, finansiranja i prihoda od boravišne takse, načina plaćanja, načina prijave i odjave turista, načina korištenja i raspoređivanja boravišne takse, obaveza turističke zajednice u oblasti javnih nabavki, osigurava se bolji inspekcijski nadzor ove oblasti te definira svrsishodno trošenje sredstava u ovoj privrednoj grani. Zakon također definiše obuhvat turističke usluge, njene subjekte, putničke agencije, njihove usluge i minimalne tehničke uvjete, jamčevine za aranžmane i potvrde o njihovom osiguranju. Propisuje načine izdavanja licenci za obavljanje djelatnosti, ulogu i uvjete za obavljanje poslova turističkih vodiča, uređuje oblast seoskog turizma i drugih specifičnih oblika turizma. Zakon reguliše okvire turističke djelatnosti na području Kantona, kao i osnivanje i rad turističkih zajednica. Zakon predviđa ostvarivanje nadzora nad radom, kao i kaznene odredbe u slučajevima njegovog kršenja.

– Moram istaći da će Zakon o turizmu objediniti: Uredbu o turističkoj taksi, Zakon o turističkoj djelatnosti i Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH, te da je usklađen sa federalnom propisom, naglašava premijer Rošić.