U Bihaću je danas organizovano potpisivanje ugovora o stipendiranju sa stipendistima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Unsko-sanskog kantona.

Sredstva za stipendiranje studenata iz budžeta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta odlukom Vlade USK povećana su kroz rebalans budžeta sa 200,000,00 KM na iznos od 863,663,00 KM kako bi stipendije dobili svi studenti koji su ispunili uvjete konkursa.

Stipendije je dobilo 406 studenata a visina stipendije za akademsku 2023/2024. godinu je utvrđena u iznosu od 2000 KM.

Ugovore sa stipendistima potpisao je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osmankić a uspjeh u studiranju poželio im je premijer USK Nijaz Hušić.