U sklopu suradnje između Pravnog fakulteta i Javne ustanove Centar za socijalni rad Bihać, održan je 14. 12. 2023. godine Okrugli sto posvećen temi “Uloga centra za socijalni rad u predmetima roditeljske odgovornosti.” Studenti II godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, zajedno s profesoricom Porodičnog prava, doc. dr. sc. Asmirom Bećiraj, aktivno su sudjelovali u ovom relevantnom događaju.

Okrugli sto je pružio priliku studentima da prodube svoje razumijevanje uloge centara za socijalni rad u pitanjima roditeljske odgovornosti. Razmjena mišljenja i iskustava između studenata i stručnjaka doprinijela je obogaćivanju znanja studenata na ovoj važnoj pravnoj temi.

Suradnja između obrazovnih institucija i praktičnih centara kao što je Centar za socijalni rad doprinosi integriranju teorije i prakse, omogućujući studentima da steknu uvid u stvarne izazove i odgovornosti u području porodičnog prava i socijalne skrbi.