Ured za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona posjetili su studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Za studente prve godine Pravnog fakulteta organizovana je radionica u sklopu nastavnog predmeta Nomotehnika, čiji je nositelj prof.dr.sc. Amela Čolić.

Asija Filan, sekretar Ureda za zakonodavstvo i Fatima Šušnjar stručna savjetnica za normativno pravne poslove upoznale su studente Pravnog fakulteta sa radom Ureda za zakonodavstvo.

– Studenti su na ovoj radionici imali priliku da steknu praktična znanja o primjeni jedinstvenih pravila za izradu propisa, kazao je prof.dr. Nikola Findrik, prodekan za nastavu i studentska pitanja.