Na ovom kratkom snimku možete vidjeti kako se ilegalno vrši prevoz migranata prema Bihaću.

Autor snimka je na svome privatnom Facebook profilu naznačio da je klip zabilježen u Bosanskoj Krupi, 13.04.2019.: