Kako bi se što bolje ukazalo na dječija prava i društvenu odgovornost, svake godine se prva sedmica oktobra obilježava kao „Dječija sedmica“, dok je a 03. oktobar označen kao Međunarodni dan djeteta. Stoga je Grad Bihać zajedno sa JU Socijalno-pedagoškom životnom zajednicom USK-a, Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Bihaću odlučio obilježiti Međunarodni dan djeteta upravo sa djecom, odnosno našim mladim sugrađanima a među njima mladom Dalilom Ćatić, koja je sa 14 godina napisala knjigu “Kraj bez početka”.

“O ovoj temi Gradska uprava Bihaća željela govoriti na današnji dan, organiziravši tom prilikom i promociju knjige mlade Dalile Ćatić. Važno je istaći da Grad Bihać putem Centra za socijalni rad Bihać vodi kontinuiranu brigu o zaštiti dječijih prava, njihovom materijalnom statusu i pravima. To čine i za djecu koja se nalaze u našem gradu na putu ka zemljama Zapadne Evrope” – istakla je Šeherzada Delić, dopredsjedavajuća GV Bihać.

Posebnu pažnju ovoj oblasti, između ostalog daje i JU “Socijalno-pedagoška životna zajednica” kao ustanova koja vrši privremeno zbrinjavanje djece i mladih do povratka u svoju biološku porodicu, ako je to moguće, i ako je to u interesu djeteta.
“Smjernice našeg rada i etike djelovanja jeste Konvencija o pravima djeteta, a u ustanovi se zbrinjavaju djeca i mladi sa područja Unsko-sanskog kantona, predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, djeca i mladi bez roditeljskog staranja, djeca i mladi u kriznim situacijama, djeca i mladi izloženi nasilju i djeca i mladi sa lakšim teškoćama u razvoju” – kazao je Šerif Bajrić, pomoćnik direktora SPŽZ USK-a.

Prisutnima se obratila i Azra Ičanović, koja je kratko govorila o značaj književnosti za djecu u procesu konstrukcije kulturnog identitet, razumijevanja kulturnog dijaloga i kulturno-identitetskih različitosti kod djece školske dobi.

O knjizi mlade Dalile Ćatić govorili su prof. Šeherzada Džafić i Fehima Jusufović, direktorica Medicinske škole Bihać. One su istakle da je Dalila svoje emocije i životnu borbu prenijela na papir pišući i o porodičnim izazovim i ljubavi u isto vrijeme.
„U knjizi „Kraj bez početka“prikazana je ljubavna tematika iz tinejdžerske perspektive, ono što mladima i jeste zanimljivo. Međutim u pozadini, to nije samo ljubav, već ono što prati odrastanje, kako same ljubavi, tako i određenog čovjeka. U ovom slučaju se radi o protagonistima koji su već prethodno prošli kroz težak život, gdje su u pitanju rastavljeni roditelji, utvrđivanje identiteta oca i majke, što je ustvari jedna od tema koja se proteže i u evropskoj književnosti u periodu kada se pokušava porodica kao zajednica razbiti nekim nametnutim konvencijama. Knjiga „Kraj bez početka“, iako je iz pera šesnaestogodišnje djevojčice, ustvari ozbiljno progovara o teškim temama i to na način koji je razumljiv i lak za publiku kojoj je i upućena“, kazala je profesorica Džafić.

Knjiga ima zanimljivu radnju i likove, a pisana je jednostavnim stilom.

„Povod za nastanak moje knjige je bolest koja je 2018. godine zadesila moga oca. Tog trenutaka sam htjela pomoći svojoj porodici. Međutim, nisam tada uspjela. Evo, nakon pet godina moja knjiga je ugledala svjetlo dana. Najvažnije je da je ona nastala iz ljubavi i želje“, izjavila je Dalila Ćatić.

Promociju knjige i obilježavanje Međunarodnog dana djeteta svojim nastupima uveličali su učenici Umjetničke škole “Nusret Keskin -Braco” iz Bihaća.