Nedavno je sirom cijelog svijeta obilježen Svjetski dan osoba sa stomom.Ovaj se dan obilježava u cilju podrške limfni udruženjima osoba sa stomom obavještavanjem javnosti o problemima ovih osoba, među kojima je najveći udio oboljelih od raka debelog crijeva.
Rak debelog crijeva drugi je najčešći oblik raka u muškaraca (iza raka pluća) i u žena (iza raka dojke).

Kolorektalni karcinom je inače jedan od najčešćih oblika zloćudnih oboljenja u svim razvijenim zemljama sa zabrinjavajućim trendom porasta učestalosti. Smatra se da će u razvijenim zemljama od raka debelog crijeva tijekom života oboljeti približno 4,6% muškaraca i 3,2% žena, a omjer incidencije i mortaliteta između muškaraca i žena iznosi 1,05:1.

Taj trend se je preslikao i u Unsko sanskom kantonu, gdje se je ova bolest javlja sve češće kod nasih stanovnika.
Povodom ovog problema razgovarali smo sa dr. Ensarom Nuhovićem , hirurgom u Kantonalnoj bolnici u Bihaću.Ensar Nuhović završio je Medicinski fakulet Univerziteta u Tuzli gdje je također specijalizirao opštu hirurgiju pod mentorskom palicom eminentnih stručnjaka u toj oblasti medicine.U razgovoru sa njim u budućnosti se vidi kao subspecijalista abdominalne hirurgije.

Vezano za ovu problematiku, ističe da rizik od razvoja raka debelog crijeva znatno raste nakon 40. godine života, a 90% svih karcinoma otkrije se u osoba starijih od 50 godina, te dodaje da se ne može sa sigurnošću odrediti tačan uzrok nastanka ove zloćudnog oboljenja, i da je njegov nastank kombinacija genetike i okolišnih čimbenika.
Od okolišnih čimbenika na rak debelog crijeva utječe veći unos crvenog mesa, pretilost, smanjena fizicka aktivnost, dok zaštitnu ulogu imaju povećan unos vlaknaste hrane, voća i povrća.

Što se tiče hiruškog dijela liječenja operativnim zahvatom se odstranjuje dio crijeva u kojem se nalazi tumor s okolnim tkivom u kojem se nalaze limfni čvorovi.
Prema njegovim riječima najdramatičnije od svega jeste da se rak debelog crijeva u najvećoj mjeri može spriječiti, a to se ne čini.

Naime, pacijenti se neredovno kontrolišu te se godinama pogrešno liječe od raznih drugih dijagonoza najčešće povezanih sa problemom hemroida.Ovim putem apelira na redovne preventivne preglede i odlazak doktoru porodične medicine pri pojavi najobičnijih osnovih simptoma.