U sklopu obilježavanja 1.marta, Međunarodnog dana civilne zaštite, danas je  u Bihaću održana svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona.

Premijer USK i komandant Štaba CZ USK Nijaz Hušić u obraćanju je naglasio značaj  sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a Civilna zaštita je planski organiziran dio tog sistema  koji obuhvata i tehničko-materijalno opremanje službi i koordiniranje strateškog, analitičkog, preventivnog i humanitarnog rada.

– Pripadnik civilne zaštite je i  svaki građanin koji se nesebično odazove da pomogne u momentima opasnosti za živote građana i materijalnih dobara.To je najveća snaga ovdašnjeg sistema zaštite i spašavanja – ljudi koji su nesebični, humani i hrabri i uvijek spremni pružiti pomoć drugima.

Vlada USK, i u narednom periodu, nastaviće pružati punu podršku sistemu civilne zaštite, kako je planirano i Strategijom razvoja našeg Kantona. Ovaj, svečani trenutak želim iskoristiti da, u funkciji komandanta štaba CZ USK, zahvalim svim ljudima,  i profesionalno angažovanim i humanitarnim radnicima i hrabrim volonterima koji su uvijek prvi gdje god i kad god  su ljudi u opasnosti zatrebali pomoć, kazao je premijer Hušić.

Dževad Livaković, direktor Kantonalne uprave CZ USK istaknuo je ovom prigodom da je Međunarodni dan Civilne zaštite prilika i da se sumira rad u proteklom periodu ali i da se nagrade pojedinci koji su dali nesebičan doprinos u prevenciji i djelovanju u kriznim situacijama te su uručene pohvale i priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima koji su u protekloj godini dali svoj doprinos u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.