Samo dvadesetak dana nakon što je u javnosti veliku buru izazvalo rešenje Vrhovnog suda koji je prihvatio reviziju i ukinuo odluku splitskog Županijskog suda vezanu za zajedničko starateljstvo Severine Vučković i Milana Popovića nad njihovim sinom te starateljstvo u potpunosti vratio ocu, ponovno dolazi do obrta u slučaju, pišu hrvatski mediji.

Naime, kako saznaje “Slobodna Dalmacija” splitski Županijski sud na svojoj sednici održanoj 6. februara ove godine praktično je ponovio svoju pređašnju pravosnažnu odluku po kojoj su otac i majka 12-godišnjeg dečaka dužni “roditeljsku ulogu obavljati sporazumno, zajednički i ravnopravno”, piše pomenuti medij i navodi da su sina vratili Severini.

Odlučeno je da će dečak, koji baš danas slavi svoj 12. rođendan, sa ocem i majkom živeti naizmenično po 14 dana u mesecu, i to na njihovim adresama u Zagrebu. Tročlano veće sastavljeno od splitskih sutkinja odlučilo je da su i Milan i Severina, dok dete živi s njima, dužni omogućiti nesmetanu komunikaciju deteta sa drugim roditeljem svakodnevno i to preko telefona i drugih sredstava komunikacije. Isto tako, sud ih je obvezao da su i njih dvoje dužni u interesu deteta i dogovora o njegovim potrebama, obvezama i slično međusobno komunicirati, piše dalje pomenuti medij.

Vrhovni sud je prethodnu identičnu presudu splitskog suda iz jula 2021. godine ukinuo dve godine kasnije zbog povrede Zakona o parničnom postupku, odnosno zato jer nedolaskom veštaka na raspravu, a bili su pozvani, isti nisu usmeno saslušani iako je Popović to tražio i pri tome određeno naveo na koje se okolnosti saslušanje predlaže. Vrhovni sud je naveo tada da je došlo do bitne povrede odredbi parničnog postupka “nezavisno o tome što se prethodno osoba izjasnila da na nalaz i mišljenje veštaka nema primedbi”, piše “Slobodna Dalmacija”.

Splitske sutkinje ovaj su put problem veštaka jednostavno zaobišle tako što su odustale od ocene dokaza utvrđenih sprovođenjem kombinovanog psihološkog-psihijatrijskog veštačenja, a koje su obavili veštaci dr. sc. Ivana Dijanić i prim. dr. sc. Vladimir Grošić. Ocenile su da je njihovo svedočenje”sumnjivo”, prenosi pomenuti medij.

Severina se oglasila nakon što joj je vraćeno starateljstvo nad sinom.

  • U odnosu na stav Vrhovnog suda Republike Hrvatske kako je ovaj sud propuštanjem usmenog saslušanja veštaka dr. Dijanić i dr. Grošića, tužitelja onemogućio u raspravljanju i tako počinio bitnu povredu iz članka 354. stavak 2. točka 6. ZPP-a, treba istaknuti da je ovaj sud u svojoj ranijoj odluci naveo da obveza suda jest saslušati veštake. Međutim, budući da je veštak dr. sc. Vladimir Grošić bio pozvan na raspravu, ali je neposredno pred raspravu obavestio ovaj sud da “zbog nedostatka kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, vezanih upravo za konkretan predmet, nije u mogućnosti doći na raspravu”, ovaj je sud odustao od njegovog saslušanja. Stoga, poštujući i prihvaćajući gore citirani stav Višeg suda, donoseći ovu odluku sud odustaje od ocene dokaza utvrđenih provođenjem kombinovanog psihološkog-psihijatrijskog veštačenja… jer ovaj sud ceni izjavu veštaka Grošića kao trajnu nemogućnost u davanju usmene izjave na pisani nalaz i mišljenje – navodi se, uz ostalo, u najnovijoj presudi splitskog suda.

Odlučeno je da će dečak sa ocem i majkom živeti naizmenično po 14 dana mesečno, i to na njihovim adresama u Zagrebu.

Apostrofira se činjenica da je na veštaka Grošića pokušano uticati “radi davanja povoljnog mišljenja, zavisno o strani koja je uticaj vršila”.

  • Nesporna je činjenica da se tužena sastajala s navedenim veštakom u parku Maksimir te da je vođen kazneni postupak protiv treće osobe da bi ovaj uticao na navedenog veštaka kako bi sačinio iskaz u prilog tvrdnjama tužitelja. Dakle, bez obzira na ishod takvog postupka i druge okolnosti s tim u vezi, navedeni iskaz za ovaj sud je sumnjiv i na istom sud ne može temeljiti svoju odluku… Ravnopravno podeljeno starateljstvo između roditelja odraz je ravnopravnosti polova, ali i ravnopravnost majke i oca kao roditelja. Ravnopravnost roditelja podrazumeva jednaku odgovornost, prava i dužnosti oba roditelja u svim sadržajima porodičnog vaspitanja u jednakom opsegu. Ovaj sud smatra da je u najboljem interesu deteta da naizmenično provodi vreme s ocem i s majkom, bez obzira na njegovo posebnoj želji da bi ipak volio da živi sa majkom. Međutim, na isključivom mišljenje deteta ovaj sud nije utemeljio svoju odluku, jer je isti u konfliktu lojalnosti, već je odluka donesena na osnovu rezultata celokupno provedenog postupka – stoji u splitskoj presudi, kako pišu hrvatski mediji.

(Slobodna Dalmacija)