Na seminaru “Drvo i napredne tehnologije obrade drveta”, koji se održavao u Sarajevu 16. i 17. februara 2024. pod organizacijom Instituta za drvo Selman Selmanagić, naglasak je bio na istraživanju i unapređenju razumijevanja drveta, njegovih karakteristika i mogućnosti u različitim uvjetima.

Jedan od istaknutih predavača na seminaru bio je doc. dr. Redžo Hasanagić s Tehničkog fakulteta, Odsjeka za Šumarstvo i drvnu industriju.

Seminar je privukao stručnjake i entuzijaste iz cijele Bosne i Hercegovine, koji dolaze iz različitih kompanija i sektora drvne industrije. Ovaj skup predstavlja važnu platformu za razmjenu znanja, iskustava i ideja među stručnjacima u industriji drveta.