Aktivnosti na organizaciji sajma „EKOBIS 2016“ zahuktavaju se punom parom. Već 5 održanih sjednica Direkcije sajma, značajne marketinške i programske aktivnosti ali i novosti!

Novost ovogodišnje najveće međunarodne ekološke sajamske manifestacije u regiji nije samo nova lokacija sajma – kompleks Sportskorekreacijskog centra „Luke“, nego i tema sajma: „O(p)stanak“ !
Tema je goruće pitanje za čitavu regiju kako s aspekta održivog O(P)STANKA, tako i s aspekta razvoja za O(P)STANAK. O čemu se radi?

O zaustavljanju odliva mladih u inozemstvo „trbuhom za kruhom“ i njihovom ostanku i samozapošljavanju pokretanjem vlastitog biznisa ili stvaranju povoljnijih uvjeta za povratak ljudi iz dijaspore i pokretanju posla u svojoj zemlji ili o oboje?

Tema se iskristalizirala upravo s ciljem pružanja pomoći ljudima koji imaju dobre ideje, a nemaju sredstava da ih razviju te pokrenu biznis uz minimalna sredstva, a povratnike da ulože sredstva i omoguće zapošljavanje kreativnim mladim ljudima kojima je potreban mali poticaj, kroz iniciranje njihove kreativnosti i ideja, te povezivanje i realizaciju do pokretanje biznisa.

Top temom sajma želja je potaknuti i eventualno stvaranje mreže inkubatora za razvoj start-up-a, pokretanje kreditnih linija po povoljnim uvjetima, stvaranje garancija malim firmama i obrtnicima, s naglaskom na važnost obrazovanja i konkretnu primjenu stečenih znanja kroz ukazivanje na realne probleme i konkretna rješenja.

Temom 14. Međunarodnog ekološkog sajma „EKOBIS 2016“ namjerava se problem odlaska mladih u inozemstvo pretvoriti u rješenje – RAZVOJ ZA O(P)STANAK na području kako Unsko-sanskog kantona tako i Bosne i Hercegovine, ali i ponuditi rješenje primjenjivo na cijelu regiju! Velik izazov – nema šta!