Piše: Biscani.net

U Kantonalnoj bolnici “Prim dr. Irfan Ljubijankić” tim plastično-rekonstruktivnih hirurga, predvođen prim. dr. A. Alagićem, dr. A. Derviševićem i dr. Š. Porčićem, uspješno je izveo detekciju sentinel limfnog čvora kod malignog melanoma i karcinoma dojke. Procedura je obavljena koristeći savremeni aparat Sentimag, razvijen na Sveučilištu u Cambridgeu, koji ne koristi radioaktivnost.

Sentinel limfni čvor, poznat kao “stražar” limfni čvor, prvi je limfni čvor koji prima limfu iz primarnog sijela tumora. Detekcija ovog čvora je ključna za određivanje stadija bolesti, te predstavlja jedan od glavnih faktora pri donošenju odluka o vrsti i trajanju terapije.

Zahvaljujući stručnom timu patologa bolnice, predvođenom dr. M. Zornićem, analiza limfnog čvora je urađena dok je pacijent još uvijek bio na operacionom stolu, čime se izbjegava potreba za dodatnim operacijama. Kod karcinoma dojke istovremeno je urađena i primarna rekonstrukcija dojke ugradnjom ekspander implantata, dok je kod melanoma izvedena ekscizija sa kožnim transplantatom. Anesteziološki tim predvodila je dr. A. Duraković.

Ovo je značajan korak za zdravstvo Unsko-sanskog kantona, posebno imajući u vidu da su se pacijenti ranije morali slati u kliničke centre van kantona. Ovaj napredak predstavlja poboljšanje u kvaliteti medicinskih usluga i omogućava pacijentima da dobiju vrhunsku njegu unutar svog kantona.