U Sudu BiH u toku je ročište o produženju postojećih i određivanju dodatnih mjera zabrane Atifu Dudakoviću i za još 16 pripadnika 5. korpusa koji su optuženi za zločin protiv čovječnosti, piše avaz.ba.

U Sudu BiH u toku je ročište o produženju postojećih i određivanju dodatnih mjera zabrane Atifu Dudakoviću i za još 16 pripadnika 5. korpusa koji su optuženi za zločin protiv čovječnosti.

Tužilaštvo je zatražilo da se Dudakoviću i ostalima produže mjere zabrane sastajanja s određenim osobama, zabrani kontakt sa svjedocima, čak i preko posrednika, zabrani približavanje svjedocima na 100 metara, kao i kontakt s medijima i javna obraćanja.

Zatraženo je i da se Dudakoviću i ostalima odredi zabrana napuštanja mjesta boravišta i putovanja u inozemstvo te da im se oduzmu putne isprave, kao i da im se uvede obaveza da se dva puta sedmično javljaju u policijsku stanicu.

Odbrane većine optuženih nisu se protivile zabrani kontakta sa svjedocima, kojih ima 447, ali je advokatima posebno sporna zabrana napuštanja boravišta, između ostalog, zbog zdravstvenog stanja nekih optuženih, kao i potrebe da se kreću izvan općina prebivališta da bi zaradili za život.