Ovim je, kako navode u Tužilaštvu USK, povećan broj riješenih predmeta u odnosu na prethodni period, te dodaju da je izrađen plan i za rješavanje preostalih predmeta.

– Tužilaštvo USK postupajući u skladu sa predviđenim planom za prethodnu godinu, uspješno je riješeno 11 predmeta ratnih zločina. Time su tužioci ovog odjela povećali rezultate rada u odnosu na prethodni period.

Po usvajanju Revidirane državne strategije Sud BiH, a na prijedlog Tužilaštva BiH, ovom Tužilaštvu je prenio na postupanje 15 predmeta ratnih zločina u kojima je prijava podnesena protiv poznatih lica, 50 predmeta u kojima je prijava podnesena ili je predmet na drugi način formiran protiv nepoznatih učinilaca, te 7 predmeta u kojima je opisani događaj koji još nije okarakteriziran kao ratni zločin protiv tačno određenog lica.

U radu na ovim predmetima suočavaju se i sa određenim poteškoćama.

„Ono što je karakteristično i predstavlja ogromne poteškoće u radu na ovim predmetima i ujedno stvara bojazan da isti neće biti blagovremeno riješeni je objektivna činjenica da je znatan broj osumnjičenih ili prijavljenih lica nedostupan organima gonjenja u BiH, kao i svjedoka koji se nalaze u inostranstvu., odnosno nedostupni su organima gonjenja u BiH“ – istakla je za RTV USK Senka Delić, portparol Tužilaštva USK.

Kako nam je rečeno Tužilaštvo USK poduzima sve zakonom predviđene radnje kako bi se osumnjičeni učinili dostupnim organima gonjenja, a svjedoci pronašli.

(RTVUSK.ba)