Vježba je biti upriličena u sklopu projekta “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH” čiji dio je i Grad Bihać već dvije godine.

“Danas smo uspješno odradili vatrogasnu vježbu i evakuaciju 500 učenika naše škole i pokazali smo da smo uspješno savladali zadatke koji su pred nas stavljeni. Hvala našoj vatrogasnoj jedinici , UNDP, WorldVision I Gradu Bihaću na podršci i povjerenju koje je ukazano našoj školi” – kazao je Amir Fajić, direktor OŠ Harmani 2.

Osnovna škola Harmani 2 dio je projekta zahvaljujući kojem je ova škola je dobila 20.000 KM za rekonstrukcija el. instalacija, zamjenu starih osigurača automatskim osiguračima, instalaciju vatrodojavnog sistema i kompletno osvjetljenje kruga centralne zgrade.