Sa ubjeđenjem da je gradski prostor mjesto emancipacije i participacije najrazličitijih skupina građana i građanki, KRAK je izveo mural litvanskog slikara Tadasa Vinciatisa naslova Slobodno živite. Tematski, mural jednostavnim i gotovo plakativnim rječnikom govori o društvenoj raznolikosti, razumijevanju i toleranciji. Uprizorenje je to čovjeka kao individue – svojevrsna slika njegovog odnosa prema sebi, prema drugim ljudima i prema okolišu. Na muralu je prikazana desetina muškaraca i žena, djece i odraslih, muzičara, sportaša, slikara i drugih, a koji opušteno izvode svoje aktivnosti. Mural govori o čovjekovoj slobodi i želji da ostane nezavisan i bez ograničenja.

Mural je smješten na zapadnom zidu stambene zgrade u Bosanskoj ulici na broju 15, u strogom centru grada. Njegova pristupna sekvenca nadilazi neposredni doživljaj sa obližnjeg parkinga i odlično korespondira sa pješacima i biciklistima koji se iz pravca Ozimica I kreću prema pasareli koja vodi u centar grada. Zbog svoje lokacije i dimenzije (16 x 10 m) slika litvanskog umjetnika Tadasa Vinciatisa spomenik je individualnoj slobodi i toleranciji u sredini kao što je bihaćka. Ujedno, ovaj mural je zalog ubjeđenju da su suživot i međusobno razumijevanje polazišta sretnog života u gradu – sredini u kojoj žive, sarađuju, kreiraju, oblikuju i djeluju pojedinci najrazličitijih profila.

Slobodno živite je drugi po redu mural kojega je organizirao i izveo KRAK centar a koji svojim ambicioznim zahvatom uspijeva promijeniti vizualnu percepciju gradske vizure, namećući se kao novo čvorište urbanog života. Mural je nastao u periodu od 6. do 20. septembra 2023. godine u uz odobrenje stanara zgrade u Bosanskoj 15. Proces rada pratila je interakcija sa susjedstvom i gradskim prolaznicima.Na margini izrade murala izvedene su kvartovske zabave i okupljanja, te nekoliko muzičkih performansa.

Tadas Vincaitis živi i radi u Kaunasu u Litvaniji. Završio je studij arhitekture na Akademiji umjetnosti u Vilniusu. Od 2005. godine sudjeluje na grupnim izložbama u Klaipedi, Vilniusu, Kaunasu. Jedan je od pionira grafiti umjetnosti u Litvaniji.

Organizator izvedbe murala je KRAK centar za savremenu kulturu uz materijalnu podršku Grada Bihaća, IPSIA, Job Step i Kulturni centar Bihać.