Grad Bihać je u saradnji sa partnerima organizovao danas Okrugli stol povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša. Obilježavanje ovog značajnog ekološkog datuma upriličeno je u okviru projekta „Zajedno za Jedinu“, a financijsku podršku pružila je Međunarodna organizacija za migracije (IOM) BiH.

Pored Grada Bihaća, u organizaciji ovog Okruglog stola učestvovali su IOM BiH, Biotehnički i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, JU „Gimnazija“, JKP“KOMRAD“ Bihać , te Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK.

Današnji skup u Bihaću bio je završnica Projekta vezanog za zaštitu okoliša „Zajedno za Jedinu“.

„Projekt ima dvije cjeline. Jedna je bila edukacija javnosti u okviru tri radionice i današnjeg Okruglog stola, a drugi dio je onaj koji su pripremali Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću i bihaćka Gimnazija. Oni su radili na mjerenju kvaliteta vode, konkretno rijeke Une na više lokacija. Istraživanja koja su se radila i koja se još uvijek rade, odnose se na kvalitet vode rijeke Une, uzvodno, u centru grada i nizvodno. Konkretni rezultati bi trebali biti poznati u augustu, kada bi i projekat trebao biti okončan“, kazala je Vildana Zulić predstavnica Grada Bihaća.

Moto obilježavanja Dana okoliša ove godine je „Smanjiti uticaj plastike na kontaminaciju u okolišu“. O biološkoj razgradnji plastike govorio je prof. dr. Halid Makić, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

„Govorili smo o biorazgradnji, o samom uticaju i o tome koliko polimerni materijali mogu zagađivati okoliš. Aktuelizirali smo jednu vrlo zanimljivu temu, koja se odnosi na moguće načine na koji se mogu smanjiti uticaji bioloških polimera na okoliš, kao što je zeleni otpad koji nastaje nakon košenja zelenih površina i koji se svjež spaljuje u okolišu i naravno produkuje velike količine toksičnih supstanci i to uglavnom kancerogenih koje nastaju kao rezultat nemara ljudi. Želimo danas upoznati javnost na koji način se taj otpad razgrađuje“, kazao je pored ostaloga prof. Makić.

O reciklažnoj djelatnosti u JKP „Komrad“ Bihać govorio je Muharem Veladžić, šef Službe tehničke pripreme i razvoja ovog bihaćkog preduzeća.

„JKP „Komrad“ Bihać i dalje razvija reciklažnu djelatnost u okviru svoje poslovne jedinice. Ukupna količina sirovine koju uspijemo izdvojiti je oko 300 tona, zbog čega nas u ovom smatraju liderom u BiH. Međutim, papir, plastika i folija je ono što u današnjem svijetu predstavlja sirovine i mi ih uspijevamo iz ukupnih količina izvući oko 20 tona godišnje“, riječi su Muharema Veladžića.

Financijsku podršku današnjem obilježavanju Svjetskog dana okoliša pružila je Međunarodena organizacija za migracije (IOM) BiH.

„Pokušavamo što više mladih ljudi uključiti u rješavanje globalnih problema. Razlog što mladi napuštaju BiH je nesigurnost na različitim poljima, zato im kroz različite sadržaje pružamo podršku“, riječi su Oleksandra Izotova, šefa IOM ureda u Bihaću.

(radiobihac.com)