Danas je u krugu postaje vatrogasne jedinice Bihać održana smotra Jedinice specijalizirane namjene u vodi i pod vodom, koja će dijelovati pri Civilnoj zaštiti grada Bihaća.

Članovi pomenute jedinice u punom kapacitetu prisustvovali su danas na uvodnom obraćanju Edina Kulenovića, šefa Službe za civilnu zaštitu stručne i zajedničke poslove a nakon obraćanja izvršeno je detaljnije upoznavanje i adekvatna provjera opreme koja će biti korištena u izvršavanju zadatih zadataka.

Dogovorene su i određene pokazne i taktičke vježbe koje će biti organizirane u suradnji sa Oružanim snagama BiH.