Sadik-ef. Ribić, čuvar vakufa i zajednice je naziv programa koji je u skladu sa tezkiretnamom održan u sali Muftijstva bihaćkog u Bihaću, sjećajući se na velikog alima, intelektualca, upravitelja medrese i vakufa– Sadik-ef. Ribića. Prema njegovim savremenicima i onome do čega je došao mr. Suad-ef. Mahmutović istražujući o ovome čovjeku, može se svrstati u najvažnije ličnosti za Islamsku zajednicu na ovim prostorima.
Muftijtvo bihaćko i Medžlis IZ Bihać su Sadik-ef. Ribićakandidovali na listu za institucionalno sjećanje na velikane zajednice – Tezkiretnamu, a program povodom 30 godina od njegovog preseljenja je upriličen u sklopu obilježavanja 30. godišnjice od obnavljanja rada Muftijstva bihaćkog. U prisustvu velikog broja imama, te predsjednika i članova džematskih odbora i brojnih Krajišnika, sala Muftijstva bihaćkog je bila premala da primi sve zainteresirane da čuju o ovom velikanu.

Prvi se u ime organizatora obratio Mensur-ef. Ćehić, glavni imam Medžlisa IZ Bihać, ističući da je Sadik-ef. Ribić djelovao u teškom vremenu i ostavio iza sebe velike rezultate, ali je isto tako u radu za zajednicu primjenjivao najviše standarde institucionalnog rada.
„Kroz razgovor sa kolegama imamima koji su bili saradnici i savremenici Sadik-ef. Ribića, želim istaći dvije veoma prepoznatljive činjenice sa kojima je on živio: Intenzivno je radio na uspostavljao kvalitetnih međuljudskih odnosa i radio je na institucionalnom jačanju naše zajednice, tako što je u tančine razrađivao pravilnicima ono što je trebalo na takav način tretirati. Ova zgrada Muftijstva bihaćkog i 100 dunuma Ribića otoke govori kakav je on bio čuvar i zaštitnik vakufa. Pogotovo je njegov doprinos veliki kada se pogleda u kakvom izazovnom vremenu je djelovao, a što rezultatima njegovog djelovanja daje dodatni značaj.“ – rekao je u svom obraćanju Mensur-ef. Ćehić.

Muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić je istakao njegove vrline o kojima imao prilike slušati od njegovih saradnika i savremenika, te istraživača. Posebno je važnim istakao da ovakvi programi u nama pobude motivaciju i interes da čuvanje i unapređenje vakufa i zajednice bude iznova naša preokupacija.

„Ja nisam lično poznavao Sadik-ef. Ribića, ali sam mnogo o njemu slušao od njegovim savremenika i onih koji su istraživali njegov život. Neke ljude bolje upoznamo slušajući o njima, nego li one sa kojima se možda povremeno i viđamo i razgovaramo. Želim s vama podijeliti četiri osobine koje su dominirale u životu Sadik-ef. Ribića, koje sam ja iz onoga što sam saznao o njemu primijetio: Iskreno i predano je radio svoj posao, imao je blagost i senzibilitet prema ljudima, bio je uzor i autoritet, a posvećenost i dosljednost principima je zaista fascinantna. Želja mi je da iz ovih događaja uzmemo ibret i da nam ovakvi ljudi budu motivacija da naš posao radimo odgovorno, predano i u ime Božijeg zadovoljstva.“ – poručio je muftija Kudić.

Sadik-ef. Ribić je rođen 1910. godine u Jezeru pored Jajca. Oca nije zapamtio, jer je preselio na ahiret 18 mjeseci po njegovom rođenju. Odrastao je u neimaštini i proživio veoma teško djetinjstvo. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu, a tokom radnom vijeka obnašao je dužnost profesora u bihaćkoj medresi, a zatim i upravnika iste. Bio je skoro deset godina predsjednik Odbora islamske zajednice u Bihaću, danas Medžlisa, gdje je ostavio veoma uređenu zajednicu. Brinuo je o vakufima i današnja zgrada Muftijstva bihaćkog i Ribića otoka, zemljište od 100 dunuma, su rezultat njegove pronicljivosti i upornosti da pravnim putem zadrži vlasništvo Islamske zajednice nad ovim posjedima, koje danas imaju višemilionske vrijednosti. Preselio je 1993 u Bihaću i ukopan je haremu Bakšaiške džamije u Bihaću.

O Sadik-ef. Ribiću je do sada pisao, a na ovom programu govorio mr. Suad-ef. Mahmutović, ističući njegove poseban doprinos radu Islamske zajednice i očuvanju vakufa.

„Večeras smo imali priliku o velikom čovjeku koji je dao nemjerljiv doprinos u afirmaciji vakufa – Sadik-ef. Ribiću. On je zaslužan za kupovinu Otoke, te je polovinu iste sačuvao i ona je do dana današnjeg u vlasništvu Islamske zajednice. Pored ovih zasluga koje su proistekle iz njegovog radnog angažmana, u moralnom smislu je bio istinska veličina. Imao je pravo na stan koji mu je dodijeljen, ali je svoje pravo ustupio ženi hrvatici sa troje male djece koja je bila čistačica u Zavodu za osiguranje u kojem je radio. Dokumenti svjedoče da za svoj veliki doprinos vakufu i Islamskoj zajednici kao predsjednik Odbora Islamske zajednice u Bihaću nije uzeo niti jedan dinar kao naknadu za svoj rad, a naknadu za putne troškove je preusmjeravao za potrebe Gazi Husrev-begove medrese, kojoj je uvijek bio zahvalan. Mnogo je dobra ovaj čovjek uradio, pa mi je drago da su cijenjeni muftija hafiz Mehmed-ef. Kudić i glavni imam Mensur-ef. Ćehić uvrstili ovog čovjeka na spisak onih koji su posebno značajni za Islamsku zajednicu, a on to bez dileme svakako zaslužuje.“ – istakao je Suad-ef. Mahmutović

Predsjednik udruženja Ilmihe Bihać Emsad-ef. Sadiković u svojstvu moderatora je također istakao vrline Sadik-ef. Ribića. Glavni imam Mensur-ef. Ćehić je u pratnji nekolicine imama posjetio mezar Sadik-ef. Ribića i proučio Jasin pred njegovu dušu. U naredni petak će se u Gradskoj džamiji proučiti dova na hatmu koju su pred njegovu dušu proučili imami Medžlisa IZ Bihać. Na takav način će se staviti zavjesa na obilježavanje 30 godinišnjice od preseljenja na ahiret velikog čovjeka, zaštitnika vakufa i zajednice u Bihaću Sadik-ef. Ribića.