U Bihaću je u finalnoj fazi izgradnja zgrade za povratničke porodice, ali i one porodice koje su u stanju socijalne potrebe. Izgradnja ovog stambenog objekta je u sklopu projekta CEBII, a sporazum o provedbi potpisan je između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva zdravstva i socijalne politike USK-a te Grada Bihaća.

Prije nešto više od četiri godine započela je implementacija CEBII projekta u sklopu kojeg bi ključeve svog novog doma uskoro trebalo dobiti nešto više od trideset porodica koje su zadovoljile propisane kriterije.

„To su raseljena lica i povratnici čiji objekat nije obnovljen te korisnici alternativnih smještaja koji već imaju rješenje i kojima se daje stan koji pripada Gradskoj upravi na korištenje, te korisnici socijalnih davanja kojima je priznat status kod Centra za socijalni rad“, objašnjava Dijana Nuspahić, pravnica u Centru za socijalni rad Bihać.

Novi stambeni objekat je ušao u finalnu fazu izgradnje pa se uskoro očekuje i podjela prvih stanova.

„Radovi su u potpunosti završeni, trenutno je zadnja bila faza vanjskog uređenja jer su položene sve potrebne instalacija, vodovodne, kanalizacione i elektro, prije samog postavljanja asfalta na vanjskom uređenju, u prošli petak je prikopčana voda i kanalizacioni sistem“, navodi Dario Jurić, koordinator projekta CEBII.

Bodovanje korisnika koji imaju pravo na stan vršit će komisija za verifikaciju, a po isteku prava na smještaj – procedura je jasna.

„CZSR-u je data prilika da predloži određene korisnike socijalnih davanja kako bi se oni zbrinuli na taj način. Stanovi se dodjeljuju na korištenje i nakon što prestane pravo na korištenje stana, stan se vraća Općini, odnosno Gradskoj upravi“, dodaje Nuspahić.

U Unsko-sanskom kantonu završena je još jedna ovakva stambena jedinica u Velikoj Kladuši, a osnovni cilj ovog projekta je zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja, kako bi svi oni čije stambeno pitanje još nije riješeno – konačno dobili svoj dom.

(radiobihac.com)