Za ponedjeljak 29. 1. 2024. godine s početkom rada u 9 sati, zakazana je 42. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o priznanjima i nagradi Grada Bihaća za 2023. godinu

2. Prijedlog Odluke o službenom glasilu Grada Bihaća

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje podzemnog kablovskog dalekovoda UKB 10 (20) kV – Dionica C001-T7761 „ Križ 3“, Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje manifestacija od značaja za Grad Bihać, s Tekućeg granta za javne ustanove od značaja za kulturu – TG sufinansiranje manifestacija od značaja za Grad Bihać, utvrđenih u Budžetu Grada Bihaća za 2024. godinu

6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje Grada Bihaća u obilježavanju značajnih datuma za 2024. godinu

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama

8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana rada Grada Bihaća za 2024. godinu

9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na cijene povjerenih komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Komrad“d.o.o. Bihać o kreditnom zaduženju JKP „Komrad“d.o.o. Bihać

11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostorija Vuković Fuadu i davanju saglasnosti Vuković Fuadu za davanje poslovnih prostorija u podzakup

12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovne prostorije Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja

13. Prijedlog rješenja o odbijanju utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist Uzelac Srete i Jovete

14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Bihaća u korist Jogić Sanimira

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Bihać

16. Prijedlog Rješenja o prestanku članstva predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać i imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać

17. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora JP „Agencija za razvoj Grada Bihać “ d.o.o. Bihać

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Nadzornog odbora JP“Agencije za razvoj Grada Bihać“ d.o.o. Bihać

(radiobihac.com)