Mi smo kroz 11 i po godina postojanja i razvoja “Nacionalnog parka Una” pokazali i dokazali da zaštita prirode zapravo predstavlja osnovu za razvoj i podizanje sveukupne turističke ponude, odnosno brendiranja i stvaranja vidljivosti na širim turističkim tržištima, kazao je Mulić

“Nacionalni park Una” ovogodišnji je domaćin obilježavanja Dana upravljača zaštićenim područjima u Bosni i Hercegovini. Dvodnevnim programskim aktivnostima prisustvuju upravljači zaštićenim područjima iz svih dijelova zemlje, kao i stručnjaci i entuzijasti čiji je cilj i misija očuvanje prirodnih resursa – bisera prirodne baštine Bosne i Hercegovine.

– Zajednička misija i ciljevi su nam jasno definirani. Spomenut ću određene rezultate stručnog istraživanja i rada na terenu, prema kojima je u svijetu u odnosu na 1970. godinu izgubljeno oko 69 posto prirodnih potencijala biološke raznolikosti. Na svu sreću, gubici u Bosni i Hercegovini su manji, tako da apsolutno imamo mogućnost da se okrenemo pozitivnom trendu. Zato moramo krenuti sa osmišljenim i sistematskim radom, odnosno korektno i pošteno prema samima sebi. Tu između ostalog dolazimo i do priče o upravljačima zaštićenih područja, koji bi trebali biti lideri u zaustavljanju ovog negativnog trenda – rekao je Đorđe Stefanović, izvršni direktor Udruge “Dinarica” iz Mostara koja je ujedno i Kancelarija Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF) u BiH.

Ponovo je naglašeno kako je primarna zadaća nacionalnih parkova – zaštita i očuvanje prirodnih, kulturno – historijskih i svih ostalih vrijednosti na tom području.

– Federacija BiH je donošenjem Zakona o zaštiti prirode 2008. godine pokazala da je potpuno svjesna svojih prirodnih vrijednosti i da ide u tom smjeru da ih isključivo zaštiti i očuva za buduće generacije, a ne da stvori neku novu turističku destinaciju. Toga moramo biti svi potpuno svjesni i od malih nogu učiti o zaštiti i čuvanju svoje okoline, kako bismo tokom cijelog života doprinosili svojoj lokalnoj zajednici u tom procesu – kazala je šefica odsjeka za zaštitu i očuvanje biodiverziteta u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zineta Mujaković.

Direktor Javnog preduzeća “Nacionalni park Una” Amarildo Mulić istakao je ipak i tu važnost stvaranja ambijenta za razvoj selektivnih oblika turizma, odnosno onih oblika koji se mogu primjenjivati u prirodi i koji neće ugroziti primarni cilj zaštite i očuvanja područja.

– Mi smo kroz 11 i po godina postojanja i razvoja “Nacionalnog parka Una” pokazali i dokazali da zaštita prirode zapravo predstavlja osnovu za razvoj i podizanje sveukupne turističke ponude, odnosno brendiranja i stvaranja vidljivosti na širim turističkim tržištima. Dokaz je da je turizam u Bihaću i Unsko-sanskom kantonu postao jedna od vodećih grana privrede – kazao je Mulić.

Naglasio je kako upravo turizam zapošljava sve veći broj ljudi, te da sve više turista i posjetilaca dolazi i van udarne ljetne turističke sezone.

– Jedan od najboljih indikatora je i podatak da je Bihać 2011. godine imao četiri hotela, a danas ima 41 takav veći smještajni kapacitet i više od 500 smještajnih jedinica koje se promoviraju i reklamiraju. To je zapravo najbolji pokazatelj kako je “Nacionalni park Una” generator razvoja turističko – ugostiteljske privrede u ovom dijelu države – naveo je Mulić.

Govorilo se i o velikoj važnosti prošlogodišnjeg proglašenja Parka prirode Una u donjem toku ove rijeke, na području općina Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica i Krupa na Uni.

– S obzirom na ljepotu i vrijednost rijeke Une, kao i proglašenja Nacionalnog parka Una u Federaciji BiH, sasvim analogno je bilo i proglašenje Parka prirode u njenom donjem dijelu toka. Radi se o području sa izuzetnim hidrološkim karakteristikama, a dodatna motivacija za što brži završetak tog postupka bila je i činjenica da se u neposrednoj blizini – u Republici Hrvatskoj gradi odlagalište radioaktivnog otpada. Mi se naravno tome oštro protivimo i činimo sve što je u našoj moći da do toga ne dođe – navela je viša stručna saradnica za zaštitu prirode u Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Željka Stojičić.

Dani upravljača zaštićenim područjima u “Nacionalnom parku Una” bit će završeni u petak obilaskom kompletnog područja parka i druženjem svih učesnika na najatraktivnijoj destinaciji Štrbačkom buku.

(cazin.ba)