U okviru MEG projekta potpisan ugovor o pružanju javnih vodnih usluga između Grada Bihaća i JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać

Biscani.net

U okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH), potpisan je ugovor o pružanju javnih vodnih usluga između Grada Bihaća i JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać. Potpisivanjem ugovora prvi put su sistemski regulisana prava, obaveze i odgovornosti gradske uprave i JP „Vodovod“ d.o.o. u oblasti vodosnabdijevanja. Ovom činu prisustvovali su g. Goran Štefatić, voditelj MEG projekta u BiH, i gđa. Regula Babler, savjetnica za lokalnu upravu, migracije i razvoj u Ambasadi Švicarske.

Ugovor je potpisan u svrhu osiguranja uslova za pružanje i razvoj javnih usluga vodosnabdijevanja, kao i ostvarivanja javnog interesa u toj djelatnosti, što podrazumijeva zadovoljavanje onih potreba društva koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa, privrednih i drugih subjekata na području Grada Bihaća.

Ugovor donosi nekoliko novina uključujući i odluku o subvencioniranju socijalne kategorije građana koji ne mogu platiti vodu, na način da će se od iduće godine iz budžeta Grada Bihaća subvencionirati mjesečni troškovi vodosnabdijevanja za socijalno ugrožene građane u vrijednosti 3 m3 po članu domaćinstva.

MEG projekat se implementira u 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave u BiH, među kojima je i Grad Bihać. Trajanje projekta je planirano za period od 12 godina, a prva faza projekta 2016-2020. godine ima finansijski okvir od 12 miliona švicarskih franaka.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...