Dana 22.02.2022. godine u organizaciji Ministarstva privrede održan je sastanak sa predstavnicima turističkog vijeća, klastera Una-sana i JP Nacionalni park Una.

Cilj sastanka je da se prezentira budžet Ministarstva privrede za 2022 godinu u oblasti turizma s namjerom da se daju prijedlozi mjera kojima se ostvaruju programski ciljevi i aktivnosti Ministarstva privrede definisani Strategijom razvoja Unsko-sanskog kantona a koji se sufinansiraju iz Budžeta Ministarstva privrede.