Za razliku od proteklih dana kada su u većini plavile stambene objekte i poljoprivredno zemljište u okolini svog korita nivoi svih rijeka u Bosni i Hercegovini su u opadanju.

Tako je u svega nekoliko dana nivo rijeke Une gotovo prepolovljen. U Bihaću iznosi 62 centimetra (prije nekoliko dana bio 114 centimetara), dok je u Martin Brodu nešto veći, 81 centimetar, ali ima tendenciju pada.

Za skoro metar opao je i nivo rijeke Sane, pa je tako u Sanskom Mostu na razini 167 centimetara, a u Vrhoplju 141 i ima tendenciju daljnjeg pada.

Nivo Miljacke u Sarajevu (Ćumurija) je 97 centimetara i u opadanju je i dalje.

Ista situacija je i kada je u pitanju rijeka Bosna. Njena razina u Sarajevu (Reljevo) je od jučer 169, a u Zenici 172 centimetra i ima tendenciju pada.

U padu je i nivo rijeke Jale koji u Tuzli iznosi 69 centimetara, kako prenosi Anadolija.

Za očekivati je kako će se i narednih dana smanjivati razine rijeka s obzirom da više nema značajnijeg topljenja snijega usljed rasta dnevnih temperatura, te da su padavine, i ako ih ima u veoma malim količinama.