Piše: Biscani.net

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini potpomogla je organizaciju uspješne radionice pod nazivom “Uloga antikorupcijskih tijela u sistemu prevencije korupcije, saradnja sa drugim institucijama i jačanje njihovih kapaciteta u prepoznavanju i suzbijanju korupcije”. Radionica je okupila predstavnike Unsko-sanskog kantona, a među sudionicima su bili i predstavnici Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona te Ministarstva pravosuđa i uprave.

U ime Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona, vd sekretara Adela Tabaković aktivno je sudjelovala u radu radionice, dok je Aladin Ćehić, glavni kantonalni upravni inspektor iz Ministarstva pravosuđa i uprave, također dao značajan doprinos događaju.

Ova radionica bila je važan korak prema jačanju kapaciteta i poboljšanju suradnje u borbi protiv korupcije. Nadalje, radionica je označila otvorenje Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona, koji će službeno početi s radom u ponedjeljak. Time će se dodatno unaprijediti napore za suzbijanje korupcije i promicanje transparentnosti u ovom kantonu. OSCE-ova podrška i inicijativa u ovom procesu zaslužuju pohvalu i priznanje za doprinos jačanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

(Biscani.net)