U organizaciji IOM i Službe za poslove sa strancima u privremenom prihvatnom centru Lipa danas je organizovan Dan otvorenih vrata u povodu obilježavanja Svjetskog dana migranata.

Premijer Unsko-sanskog kantona Nijaz Hušić sa ministrom unutrašnjih poslova Adnanom Habibijom te gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i načelnik Bosanskog Petrovca Mahmut Jukić za vrijeme posjete kampu Lipa informisali su se sa sistemom rada i aktivnostima centra.

– Moram istaći da se danas, na ovom mjestu osjećamo kao ljudi i zahvaljujem svim međunarodnim partnerima koji su pomogli u procesu uspostavljanja sistema upravljanja migracijama kako bi i ovi ljudi imali dostojanstvene uvjete dok borave ovdje, na njihovom putu ka željenom cilju, kazao je premijer Hušić.

Jedan od 14 ključnih prioriteta za pokretanje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom za vlasti u BiH odnosi se na osiguranje efikasnog funkcionisanja sistema upravljanja granicom, migracijama i azilom.

U oblasti upravljanja migracijama, postignut je pozitivan napredak jer su institucije BiH preuzele vodeću ulogu u upravljanju i koordinaciji migracijskih procesa a upravo je kamp Lipa jedan od najznačajnjih iskoraka u cijelom procesu od kada kampom upravlja Služba za poslove sa strancima.

Od 2018. godine u BiH je evidentirano oko 145 000 migranata. U 2023. godini na području USK registrirano je oko 22 000 migranata i Služba za poslove sa strancima je, uz podršku partnera, uspješno iskordinirala prijem i boravak u periodu u kojem se migranti zadržavaju na ovom području.