KRIMINALITET
Na području USK evidentirana su 2 /dva/ počinjena krivična djela.
– Bihać – 2 KD – “ Teška krađa” i “Oštećenje tuđe stvari”.

JAVNI RED I MIR
Na području USK evidentirana su 4 /četiri/ narušavanja javnog reda i mira.
– Bosanski Petrovac – 1 JRiM –“Nesavjesno držanje opasnih životinja na način kojim se može ugroziti život i zdravlje građana”,
– Cazin – 1 JRiM – “Vika, galama, drsko ponašanje, nepristojno ponašanje, upućivanje prijetnji da će napasti na život i tijelo drugog lica”,
– Velika Kladuša – 1 JRiM – “Ko neovlašteno ili neopravdano se zadržava u napuštenom privatnom objektu”,
– Ključ – 1 JRiM – “Naročito drsko ponašanje”.

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA
Na području USK evidentirane su 4 /četiri/ saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom.
– Bihać – 3 saob. nezgode (materijalna šteta),
– Velika Kladuša – 1 saob. nezgoda (materijalna šteta).