U Sarajevu se danas održava konferencija tematski posvećena migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji, u ime Vlade Unsko-sanskog kantona, sudjeluje Mustafa Ružnić, premijer Kantona te predsjednik Crvenog križa USK Husein Kličić.

IPSIA BIH i IOM BiH sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Službom za poslove sa strancima i ambasadom Italije u BiH predstavili su italijanski doprinos rješavanju mješovitih migracionih tokova u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu o čemu je govorio Marco di Ruzza, ambasador Republike Italije u BiH.

Na konferenciji je, uz tematiku migracijskih tokova u BiH i regionu, predstavljena IOM-ova matrica praćenja raseljavanja te se analiziraju izazovi i problematika u rješavanju krize organizovanog prihvata migranata.

Posebna pažnja posvećena je prezentaciji projekta BRAT – “Prijem balkanske rute u tranzitu“ koji finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju, a implementira IPSIA, Crveni krst Italije u partnerstvu sa Crvenim križem BiH, Karitasom Bosne i Hercegovine i MFS-EMMAUS .