U službenim prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas je (16.3.2016. godine) potpisan bilateralni Sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji policijskih agencija u BiH. Sporazum je potpisan između SIPA-e i MUP-a Unsko-sanskog kantona, MUP-a Posavskog kantona, MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona, MUP-a Srednjebosanskog kantona, MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona i MUP-a Kantona Sarajevo, dok će Sporazum sa MUP-om Hercegovačko-neretvanskog kantona i MUP-om Hercegbosanskog kantona biti potpisan početkom naredne sedmice.

Sporazum je potpisao direktor SIPA-e Perica Stanić, ministri i komesari navedenih ministarstava i načelnik Sektora MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona. Potpisnici Sporazuma istakli su značaj saradnje policijskih organa na svim nivoima u BiH, u skladu sa zakonom propisanim nadležnostima, za uspješnu borbu protiv svih oblika kriminala i efikasnije suprotstavljanje aktuelnim sigurnosnim izazovima.

Direktor SIPA-e potpisao je 29.12.2015. godine Sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji policijskih agencija u BiH sa MUP-om Republike Srpske, Federalnom upravom policije i Policijom Brčko distrikta BiH, nakon čega je inicirano potpisivanje Sporazuma i sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.