ULICE u staroj gradskoj jezgri Trogira dobile su novi izgled nakon sanacije vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava te rekonstrukcije elektroenergetske mreže. Gradska jezgra je pod zaštitom UNESCO-a, a radovi su započeli još u listopadu 2022. godine.

Radovi su poduzeti zbog preopterećenja cijevi koje više nisu mogle podnijeti pritisak, naročito tijekom ljetne sezone. Iz Grada Trogira rekli su nam prošle godine da je riječ o kapitalnom projektu koji se pripremao i čekao godinama.

“Infrastruktura u staroj jezgri je zastarjela i ne može podnijeti pritisak, posebno tijekom turističke sezone. Opterećena je brojnim smještajnim i ugostiteljskim objektima te za posljedicu imamo neugodne mirise i začepljenja cijevi”, poručili su iz Grada u svibnju 2023. godine.

Novo popločenje u ulicama

Tada su istaknuli i da će, zahvaljujući ovoj investiciji, umjesto u more, odvodnja ići na uređaj za pročišćavanje na Divuljama. Naime, ranije je odvodnja odlazila na trogirsku rivu.

“Zamijenit će se postojeća infrastruktura, izgradit će se crpne stanice za oborinske vode, postavit će se novo popločanje (usuglašeno s konzervatorskim odjelom) ispod kojeg će biti nove betonske ploče, zbog čega dostavna vozila neće toliko oštećivati ulice.

Također, u projekt se uključio HEP, tako da će se u sklopu radova napraviti i ukopavanje kabela te neće biti potrebno u kratkom roku dva puta raskopavati jezgru”, rekli su iz Grada.

Nije prijavljeno UNESCO-u?

U medijima se pojavila informacija da novo popločenje ulica nije prijavljeno UNESCO-u, o čemu smo poslali upit Gradu Trogiru. Odgovor na ovo pitanje još uvijek nismo dobili, ali su iz Grada Trogira pojasnili zašto je zamijenjeno popločenje.

“Radovi imaju sve potrebne dozvole, pločnik je bio falsifikat”

“Radovi rekonstrukcije infrastrukture i novog popločenja u jezgri i Trogira imaju sve potrebne dozvole, jednako kao što svi zahvati u jezgri moraju imati odobrenje, primarno Konzervatorskog ureda Ministarstva kulture i medija, što je i ovdje slučaj. Za detalje o izdanim dozvolama potrebno se obratiti Konzervatorskom uredu u Trogiru.

Treba reći da kameno popločenje Ulice bl. Augustina Kažotića nije bilo povijesno niti stoljetno, niti je vrstom kamena, obradom i tehnikom izvedeno prema pravilima struke. Popločenje datira iz 80-ih godina 20. stoljeća i falsifikat je povijesnih pločnika, stoga je već konzervatorskim elaboratom koji je prethodio projektnoj dokumentaciji, a potom Glavnim projektom iz 2019. godine, predviđena njegova zamjena novim pločnikom.

Usto, staro popločenje bilo je oštećeno te je predstavljalo opasnost za prolaznike, a sada se zamjenjuje novim kvalitetnim kamenom. Manji dio pločnika koji je istraživanjem potvrđen kao povijesni će se sačuvati.

Zamjena popločenja dio je projekta rekonstrukcije vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava rekonstrukcije elektroenergetske mreže započeo je u listopadu 2022. nakon višegodišnje pripreme dokumentacije s obzirom na zahtjevnost i osjetljivost radova.

“Ogromni benefiti za stanovnike jezgre, ugostitelje i obrtnike”

Konzervatorski odjel u Trogiru potvrdio je 2018. godine konzervatorski elaborat kojim je propisano preko 70 precizno definiranih konzervatorskih smjernica za provođenje ovoga projekta i to kao samo jedno u nizu tijela nadležnih za izdavanje posebnih uvjeta. Među ostalim, tim su elaboratom propisane zone arheoloških istraživanja, zone arheološkog nadzora te potpuno i djelomično očuvanje povijesnih pločnika sukladno njihovoj kategorizaciji i stanju očuvanosti.

Uz to, 2020. godine izrađen je cjelovit arhitektonski snimak povijesnih pločnika najviše kategorije, a izrađen je i arhitektonski projekt za novi pločnik od novog kamena, u skladu s kulturno-povijesnim vrijednostima zaštićenog svjetskog dobra.

Ovdje se radi o važnom projektu koji će donijeti ogromne benefite za stanovnike jezgre, ugostitelje i obrtnike koji tu rade. Sanacija infrastrukture je nužna, prvenstveno zbog kvalitete života i očuvanja okoliša. Infrastruktura u jezgri je zastarjela i ne može podnijeti pritisak, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci kada se posljedice manifestiraju intenzivnim neugodnim mirisima, dok zimi svjedočimo čestom plavljenju koje onemogućava najfrekventnije pješačke koridore.

“Sedam faza, prva je jedna od najzahtjevnijih”

U budućnosti će umjesto u more odvodnja ići na kolektor na Divuljama, ugradit će se crpne stanice za oborinske vode te je predviđeno novo popločenje ispod kojeg će biti nove, otpornije betonske ploče.

U projekt uključio HEP kako bi se odmah i ukopali strujni kabeli koji su inače bili izloženi te da se izbjegne mogućnost ponovnog raskopavanja ulica u dogledno vrijeme. Projekt je višegodišnji i podrazumijeva obnovu kompletne infrastrukture, a u prvoj fazi radovi se izvode u Kažotićevoj i Budislavićevoj ulici te kod parka Fortin.

Treba napomenuti da Grad Trogir osim što nije nadležan za izdavanje ovakvih dozvola, nije ni investitor u projekt. Naručitelj projekta je Agencija EKO Kaštelanski zaljev, dok su investitori Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o Zagreb, a radove će izvoditi Vodoprivreda Split d.d. Solin.

Projekt je podijeljen u 7 faza, a u tijeku je izvođenje prve koja je ujedno i jedna od najzahtjevnijih. Vrijednost ugovora za prvu fazu je oko 2 milijuna eura + PDV, od čega nešto manje od 1,5 milijuna troška snosi ViK, a ostatak HEP”, piše u odgovoru koji smo dobili od Grada Trogira.

(index.hr)