Učenice IIIb razreda Gimnazije u Bihaću: Hana Lipovača, Dalija Zulić i Amna Dedić posjetile su danas premijera Unsko-sanskog kantona Mustafu Ružnića kako bi dobile informacije za potrebe njihovog istraživanja u Civitas projektu “Ja, građanin”.

Učenice Gimazije u Bihaću, u sklopu projekta, istražuju temu razvoja turizma.