Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona i Almin Hopovac, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta razgovarali su danaa sa učenicima IIIb razreda JU Gimnazije Bihać i IIId razreda JU Medicinska škola Bihać koji su, u okviru priprema za Civitas-ovo takmičenje “Ja građanin”, predstavili teme koje istražuju i ideje kako ih realizirati u praksi.

Učenici Gimnazije posvetili su temu mogućnostima uvođenja novih edukacijskih programa u nastavni proces, kao što je edukacija o seksualnom obrazovanju.

Učenici IIId Medicinske škole u okviru svog projekta “Matične ćelije-zalog za budućnost” promovišu temu čuvanja matičnih ćelija i osnivanje banke matičnih ćelija u BiH.