Učenici trećih razreda Gimnazije Bihać posjetili su danas bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića povodom učestvovanja u projektu „Ja Građanin“ u sklopu Civitasa. Njihova ovogodišnja tema glasi: „Ispunjenje moga sna- In vitro fertilizacija“.

Gradonačelnik Fazlić iskazao je potpunu podršku ovom projektu i ideji ovih mladih ljudi da pomoću ovog projekta prošire percepciju u našem društvu i dokažu da medicinski podpomognuta oplodnja nije „tabu“ tema, te da je to nešto o čemu treba mnogo više razgovarati i informirati društvo.

Projekat „Ja Građanin“ održava se svake godine a u sklopu projekta pronalaze se aktuelni problemi u društvu te se pokušaju iznaći riješenja. Također organiziraju se sastanci sa nivoima vlasti, institucijama i osoba koje su povezani sa odabranom temom a sa prikupljenim informacijama formira se prezentacija koja će sadržavati sve dokumente vezane za projekat koji se šalje na takmičenje.