Grad Bihać je gradskim vrtićima, koji su sudjelovali u projektu Udruženja „LAN“ pod nazivom „EkoNamBihać“, donirao setove kanti za razdvajanje papira, plastike i stakla.

Kante su nabavljene u okviru projekta NORBIH koji se odnosi na unapređenje upravljanja otpadom kako bi se što više korisnog otpada odvajalo te kako be se smanjila količina otpada koja završava na gradskoj deponiji.

Na ovaj način, sinergijskim djelovanjem zaokružen je uspješan ciklus edukativnih radionica i inspirativnih aktivnosti za najmlađe o pravilnom i odgovornom odnosu prema životnoj sredini jer djeca su budući čuvari našeg planeta.

Podred Udruženja „LAN“, uspješne edukativne aktivnosti o odgovornom odnosu prema životnoj sredini sa djecom i mladima provodi i JKP „KOMRAD“ d.o.o. Bihać.