Mlada medvjedica koja je proteklih mjeseci obitavala u blizini naseljenih mjesta nadomak Bihaća, sinoć je humano uhvaćena, uspavana i prevezena na područje Nacionalnog parka “Una”, gdje će nastaviti svoj život.

Obzirom na dugogodišnje iskustvo i stečena znanja u provođenju monitoringa i istraživanja velikih zvijeri što uključuje i interventne aktivnosti, direktor Amarildo Mulić je zadužio zaposlenika NP “Una” Harisa Hadžihajdarevića i ujedno člana Interventnog tima za velike zvijeri Federacije BIH da organizira i provede usvojene mjere i uobičajene metode za humano hvatanje i izmještanje iz grada mladog medvjeda koji obitava na području grada Bihaća i da se pri tom iskoriste svi potrebni materijalni i ljudski resursi koje NP “Una” posjeduje. Napori su se isplatili-saopćili su iz ovog parka te dodali:

Javnost je putem elektronskih medija u više navrata upoznata sa brojnim dojavama o viđenju jednog ili više medvjeda i štetama koje pričinjavaju na području grada, a objavljivani su foto i video zapisi o tome. Isti slučaj je i sa ovom mladom medvjedicom koja se kretala na području mjesnih zajednica Žegar, Luke i Vedro Polje, a neki od foto i video zapisa o njenom kretanju su objavljeni na društvenim mrežama i portalima u protekla tri mjeseca.

Zaključili su da je „urbana“ medvjedica imala reon kretanja oko jednog km2 na području grada Bihaća, kao i Debeljače, Žegarskog polja i Vijenca, da je stekla određene navike i privikla se životu u naselju, blizini ljudi i urbanom okruženju gdje je naučila kako i gdje da se prehranjuje, ali i kako i gdje da se prikrije tokom dana.

Brojni su razlozi za ovakve pojave i ponašanje medvjeda tokom ove godine iako su približavanja medvjeda i ulasci u naselja bili zabilježeni i ranijih godina, ali u daleko manjem broju.

Ova godina će ostati zapamćena kao nerodna godina kada se u prirodi bilježi izostanak uroda bukvice, žira, šumskog voća i plodova i druge hrane koju medvjed koristi u prehrani kao pretežiti biljožeder. Sve češća uznemiravanja u prirodnom staništu medvjeda i drugi antropogeni utjecaji značajno utječu na ponašanje i način života medvjeda, ali i drugih vrsta.

Zbog načina upravljanja smeđim medvjedom na području Federacije BIH u proteklom periodu i zabrane lova na ovu divljač, došlo je do povećanja brojnosti ove vrste. Prisustvo medvjeda unutar i u blizini naselja i samim tim pričinjavanje šteta, pojačano je u vrijeme parenja odnosno u periodu od maja do jula kada mlađi medvjedi i ženke sa mladima izbjegavaju susrete sa agresivnim mužjacima. Sve su to razlozi koji su doveli do češćeg pojavljivanja medvjeda u naseljima i rubnim dijelovima grada, a samim tim do značajnih šteta na imovini i izazivanja straha kod ljudi zbog pojave ove velike zvijeri.

Zbog prisustva ovog i drugih medvjeda u urbanom području i rubnim dijelovima grada Bihaća, kao i pričinjenih šteta (najviše na košnicama), javnost je zahtijevala od nadležnih i lokalne vlasti da se poduzmu adekvatne mjere u cilju rješavanja problema. Nakon više kontakata sa nadležnim ministarstvima i više sastanaka održanih u Gradskoj upravi Bihać na kojima su ispred NP “Una” učestvovali direktor Amarildo Mulić i Haris Hadžihajdarević, iako nisu u okviru naših nadležnosti, uprava JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać je predložila određene mjere. Jedna od njih je bila rastjerivanje medvjeda tzv. „gumenim mecima“ provođenjem hitnih intervencija na mjestima pojavljivanja medvjeda što bi eventualno na duže vrijeme otjeralo tzv. „problematične medvjede“ sa mjesta pojavljivanja. Druga, učinkovitija ali organizacijski puno zahtjevnija i opasnija metoda i predložena mjera je bila humano hvatanje i izmještanje ovog, a eventualno i još nekih problematičnih medvjeda u zoni grada – saopćeno je.

Nakon više dana pokušaja hvatanja medvjeda tokom augusta mjeseca u pčelinjaku obitelji Ćoralić u Mjesnoj zajednici Luke, kada je ova mlada medvjedica pričinila veliku štetu na košnicama, nismo uspjeli da je uhvatimo nakon više od 15 dana napora, navode iz ovog parka.

Krajem prošlog mjeseca obratila nam se obitelj Rukavina sa informacijom i brojnim dokazima o dolascima medvjedića u njihovo dvorište u MZ Žegar pri čemu je ovaj isti mali medo pravio štetu na košnicama, vočnjaku i peradi, pa čak i na objektima. Obzirom na lokalitet i šire okruženje, vrstu i raspored objekata gdje je medvjed redovno dolazio i spremnost obitelji Rukavina da ustupi svoj prostor i daju podršku u hvatanju, odlučili smo da ponovo pokušamo i pri tome uključimo sve naše stručne i materijalne kapacitete i vrijeme. Ovaj put smo nakon samo dva dana napora uspjeli. Mnogi nas pitaju da li se radi o mladunčetu ljetos ubijene medvjedice na području žegarskog polja, ne može se sa sigurnošću potvrditi, ali je vrlo moguće. Nacionalni park Una se ovim pokazao da je društveno odgovorno preduzeće koje je sve svoje kapacitete uložilo za dobrobit građana Bihaća, kao i životinja, a provedenim aktivnostima je vraćena sigurnost našim sugrađanima dok je medvjedica od sada u svom prirodnom staništu – navodi se u saopćenju.
Mladoj medvjedici su dali ime Una, te su joj zaposlenici poželjeli sretan život u prirodnim prostranstvima Nacionalnog parka “Una”.

(I.S. / Hayat.ba)