Vanjski dug BiH, zaključno sa krajem prošle godine iznosi 8,4 milijarde KM, a unutrašnji dug BiH oko 3,5 milijardi KM, tako da ukupna zaduženost BiH iznosi 11,9 milijardi KM.

Ovo su podaci iz Informacije o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2015. godine, koju je danas razmatrala Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Zaključno sa istim datumom, ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu 12,8 milijardi KM.

Krediti koji su otplaćeni nisu uključeni.

Što se tiče strukture vanjske zaduženosti po periodu nastanka i obaveza i kreditorima, učešće “starog” duga u stanju vanjske zaduženosti od 17,91 posto iskazuje tendenciju smanjenja, s obzirom na to da je učešće ovog duga u 2014. godini iznosilo 19,65 posto, a 2013. godine 21,75 posto.

“Stari” dug čine naslijeđeni komercijalni dugovi prema Pariskom klubu kreditora, Londonskom klubu kreditora, te krediti IBRD-a.

U okviru “novog” duga, najveću procentualnu zastupljenost čine dugovi prema medunarodnim finansijskim institucijama (Svjetska banka – IDA i IBRD, EIB, MMF, EBRD, Evropska komisija).

U informaciji se zaključuje da pokazatelji zaduženosti BiH za prošlu godinu ne odstupaju značajno od indikatora duga iz prethodne godine, te se i dalje zadržavaju u okvirima definisanih granica održivosti duga.

/klix.ba