Grad Bihać i mjesne zajednice Bakšaiš, Brekovica, Kamenica, Martin Brod i Srbljani dio su projekta koji za cilj ima unapređenje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu, dok istovremeno predstavljaju primjer rada lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i služe kao katalizator za demokratske transformacije na lokalnom nivou.

Projekt se fokusira na poticanje lokalnog razvoja na čelu sa zajednicom i revitalizaciju upravljanja zajednicom kroz mjesne zajednice kako bi se postigao ovaj cilj. Mjesne zajednice su najmanja upravna jedinica za direktni angažman vlasti sa građanima u Bosni i Hercegovini.

U sklopu projekta u Gradu Bihaću izvršena je rekonstrukcija Društvenog centra Ozimice 1, nabavljena je informatička oprema za svih pet mjesnih zajednica koje učestvuju u projektu, uvedeno grijanje u prostor Doma MZ Brekovica, nabavljena informatička i kancelarijska oprema za Dom MZ Srbljani, asfaltirana lokalna cesta u MZ Martin Brod i postavljena podloga za nogometno igralište u naselju Jezero u MZ Srbljani. U tijeku je izgradnja dječijeg igrališta u MZ Bakšaiš, a slijedi i rekonstrukcija krova i uvođenje grijanja u MZ Srbljani i rekonstrukcija krova i unutrašnja sanacija porodične ambulante u MZ Martin Brod.

Dio projekata koji su realizirani ili će biti realizirani u narednom period obišli su predstavnici projekta UNDP “Jačanje uloge MZ u BiH – faza 2” zajedno sa koordinatorom projekta u ime Grada Bihaća i predstavnicima mjesnih zajednica.