Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Unsko-sanskog kantona aktivno radi na unapređenju mentalnog zdravlja učenika i prosvjetnih radnika i u tim aktivnostima angažirani su stručnjacima z oblasti psihologije, kliničke psihologije, pedagogije, medicine i socijalnog rada. Ovo Ministarstvo formiralo je i krizni tim za prevenciju i psihosocijalnu podršku učenicima i prosvjetnim radnicima u kojem značajan angažman ima doc.dr. Vildana Aziraj Smajić, jedini klinički psiholog na USK za koju je u Ministarstvu organiziran prijem kako bi joj zahvalili na aktivnoj podršci.

Aziraj Smajić je i autorica knjige “Priče koje pomažu djeci da savladaju strahove i razviju otpornost na stres” čije je štampanje finansijski podržalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, a primjerak knjige će biti distribuiran u sve osnovne škole na području našeg kantona.

– Veoma je važno da na vrijeme posvetimo pažnju strahovima, stresovima i preprekama sa kojim se suočavaju naši najmlađi. To će nam omogućiti pravovremenu prevenciju i adekvatan angažman stručnjaka u svim kriznim situacijama, ali ćemo ujedno imati priliku raditi na unapređenju mentalnog zdravlja svih sudionika u našem obrazovnom procesu, kazao je je ministar Edvin Alijanović ovom prigodom.

U narednom periodu Ministarstvo će organizirati edukaciju za prosvjetne radnike iz oblasti psihosocijalne podrške u radu sa djecom a predavač će biti doktorica Aziraj Smajić, najavljeno je iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.