Bihać je danas bio domaćin Prvom forumu mreže praktičara socijalne zaštite, kojeg je organizovao Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), a u okviru projekta “Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini”.

Projekat finansira Fond za izgradnju mira UN-a, a provode ga Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Program se realizuje u devet partnerskih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i to: u Bosanskom Petrovcu, Ključu, Sanskom Mostu, Ribniku, Mrkonjić Gradu, Drvaru, Livnu, Glamoču i Bosanskom Grahovu.

„Cilj je podrška u jačanju kvalitete postojećih i uvođenje novih socijalnih usluga zasnovanih na potrebama stanovništva, te unapređenje saradnje među jedinicama lokalne samouprave i entitetima u oblasti pružanja socijalnih usluga najranjivijim kategorijama društva. U projekat su uključeni i volonteri koji rade u centrima za socijalni rad, a njihov angažman finansira UNDP. U okviru ovih aktivnosti, planira se raditi mapiranje socijalnih usluga na lokalnom nivou u svih devet jedinica lokalne zajednice, a na bazi rezultata, UNDP će u saradnji sa tim lokalnim sredinama raditi na uspostavi novih usluga socijalne zaštite“, kazao je Damir Muslić, šef Lokalnog ureda UNDP u Bihaću.

Prvi forum mreže praktičara socijalne zaštite u Bihaću je okupio predstavnike profesionalaca u sistemu socijalne zaštite iz navedenih partnerskih općina, radi razmjene iskustava i primjera dobre prakse, uspostave mehanizma za održivost interakcije i prevazilaženje prepreka u radu, kao i razmatranja mogućnosti uspostavljanja i unapređenja međuopćinske i međuentitetske saradnje u oblasti pružanja socijalnih usluga.

(radiobihac.com)