U petak je održana sjednica privremenog upravnog odbora Univerziteta u Bihaću na kojoj je razriješeno staro i imenovano novo privremeno rukovodstvo te visokoškolske ustanove. Za vršioca dužnosti rektora je imenovan prof. dr. Fadil Islamović. Imenovani su i prorektori, te dekani fakulteta.

Prorektor za nastavu i studentska pitanja je doc.dr. Bahrudin Hrnjica, nastavno-istraživački rad i međunarodnu saradnju prof. dr. Amela Čolić, aprorektor za finansije prof.dr. Jasmina Ibrahimpašić

Kada je riječ o imenovanju vršilaca dužnosti dekana, UO je odlučio da će Pedagoškim fakultetom rukovoditi doc. dr. Vildana Pečenković, a Ekonomskim doc. dr. Mirela Kljajić-Dervić. Vršilac dužnosti dekana je i doc. dr. Aida Husetić sa Tehničkog fakullteta, dok je za prvu osobu Visoke zdravstvene škole imenovana prof. dr. Azra Bećiraj. Dekan Pravnog fakulteta je prof.dr. Suad Hamzabegović, a Biotehničkog doc. dr. Husein Vilić.

Rektor najavljuje za 1. septembar sjednicu novog saziva Senata, čiji je rad bio blokiran gotovo pola godine.

Oštećenja na fasadi zgrade oju dijele Rektorat i Ekonomski fakutet pokazuju da pomenuti objekt pod hitno treba vanjsku, ali i unutarnju sanaciju. No, ne otpada samo fasada već i prokišnjava krov na centralnoj zgradi, tone zgrada Pravnog fakulteta, manje je studenata na gotovo svim fakultetima, o narušenim međuljudskim odnosima da se ne govori.

Sa svim ovim problemima treba se uhvatiti ukoštac novoimenovano rukovodstvo Univerziteta.

Iako kolektivni odmor za većinu uposlenika na Univerzitetu traje do 29. augusta, novoimenovani rektor, prorektori i dekani od ove sedmice su na radnim mjestima. Prva sjednica novog saziva Senata očekuije se 1. septembra, te još tri do kraja narednog mjeseca. Prema novim zakonskim rješenjima, rektor je ujedno i predsjednik Senata.

Vršioci dužnosti pozicije mogu obnašati najviše šest mjeseci. Da li će privremena postati i konačna rješenja za neke od njih bit će poznato kada se okonča procedura stalnih imenovanja. Za sada je donesena odluka o raspisivanju konkursa za izbor rektora. Za dekane se to očekuje na narednoj sjednici Upravnog odbora. Prilikom odabira kandidata, Odbor će se zajedno sa resornim ministarstvom voditi i izvještajem koje je komisija Ministarstva obrazovanjanačinila prilikom nadzora rada na Univerzitetu.

Puno je, dakle, posla pred novim rukovodstvom Univerziteta. Treba provesti i drugi upisni rok na fakultetima, organizirati septembarske ispite, kako bi sve bilo okončanodo 3.oktobra kada počinje nova akademska godina.