Više od hiljadu djece s poteškoćama u razvoju iz Unsko-sanskog kantona imat će mogućnost da koriste usluge dva Centra za razvoj inkluzivnih praksi u Cazinu i Bihaću.

Centri će biti otvoreni u sklopu realizacije projekta ‘Servisi u zajednici za djecu s poteškoćama u razvoju u Unsko-sanskom kantonu’.

Prvi korak ka ostvarenju ovog cilja je potpisivanjeMemoranduma o saradnji između 11 nadležnih institucija vlasti Unsko-sanskog kantona i međunarodne nevladine organizacije Save the Children, a koje će biti upriličeno u srijedu, 3. avgusta u Bihaću.

U centrima će djeca sa poteškoćama u razvoju imati priliku dobiti sveobuhvatne terapeutske usluge, kao dio  podrške njihovom redovnom obrazovanju. Svaki centar će imati i stručni mobilni tim koji će zajedno sa nastavnim osobljem u redovnim školama raditi na poboljšanju inkluzivnih praksi.

U naredne tri godine će se kroz Projekat intenzivno raditi na opremanju i adaptaciji prostora, angažovanju i profesionalnom usavršavanju osoblja, pružanju visokokvalitetnih usluga za djecu i njihove porodice, kao i jačanju svijesti šire zajednice o važnosti inkluzije djece s poteškoćama u društvo.

Projekat predstavlja značajan doprinos uslugama djeci s poteškoćama jer će Centri pružati visokokvalitetne usluge koje trenutno nisu dostupne većini djece s poteškoćama uBosni i Hercegovini. Također, Projekat je dio šire regionalne inicijative organizacije Save the Children, te se realizuje i u Gruziji, Armeniji, Albaniji i Kosovu.

Projekat će se realizovati u partnerstvu s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, Gradom Bihać, te općinama Cazin, Bužim, Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša i Bosanska Krupa.

/radiosarajevo.ba