Ured za borbu protiv korupcije Unsko- sanskog kantona danas je, u Bihaću organizovao sastanak sa direktorima srednjih škola, zdravstvenih ustanova, institucija kulture i drugih institucija sa područja ovog kantona.

Na sastanku su prezentirane zakonske odredbe koje se odnose na obavezu prijavljivanja imovine nosilaca javnih funkcija, način podnošenja prijava, rokove i druga pitanja u vezi sa primjenom Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podstaka o imovini nosilaca javnih funkcija i rukovodećih državnih službenika u Unsko-sanskom kantonu.

Prezentovana je i Odluka o uspostavi registra imenovanih lica te ciljevi uspostavljanja ovog registra, način dostavljanja i objavljivanja podataka.

– Današnji sastanak je nastavak aktivnosti koje je Ured za borbu protiv korupcije USK pokrenuo u cilju informisanja nosilaca javnih funkcija o obavezama koje proizlaze iz pozitivnih propisa, a u narednom periodu su planirani sastanci sa predstavnicima javnih preduzeća, gradskih i općinskih organa uprave, te drugih institucija, kaže Adela Tabaković, sekretar Ureda za borbu protiv korupcije USK.