Na inicijativu ministra Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša početkom ove godine u Federalnom hidrometereološkom zavodu u Sarajevu, održan je sastanak na temu nabavke stanice za mjerenje kvalitete zraka za područje Unsko-sanskog kantona. Kao rezultat navedenog sastanka, a uvažavajući okolnosti koje su bile posljedica pandemije koronavirusa, danas je direktor Federalnog hidrometereološkog zavoda Almir Bijedić posjetio Unsko-sanski kanton, gdje su ga u kabinetu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša primili ministar Adnan Alagić i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.

Naime, kako u Unsko-sanskom kantonu ne postoji institucionaliziran monitoring kvaliteta zraka, neophodno je bilo pokrenuti aktivnosti po ovome pitanju. Obzirom da je Federalni hidrometereološki zavod u okviru svojih kapaciteta i resursa sa kojima raspolaže obezbijedio sredstva kako bi i Unsko-sanski kanton bio umrežen sa odgovarajućom opremom, ovo je bila prilika da direktor Bijedić posjeti Unsko-sanski kanton.

Također u sklopu posjete našem Kantona, isti dan održan je i sastanak u Gradu Cazinu, gdje je goste primio gradonačelnik Nermin Ogrešević. Razlog za posjetu Gradu Cazinu je taj što će ova lokalna zajednica od strane Federalnog hidrometereološkog zavoda također dobiti vrijednu donaciju u vidu agrometereološke stanice.

Potrebno je istaći, da monitoring kvaliteta zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine je u nadležnosti Federalnog hidrometeorološkog zavoda i nadležnih organa kantona i jedinica lokalne samouprave koji treba da osiguraju mjerna mjesta i mjerne stanice za fiksna mjerenja u federalnoj i lokalnim mrežama za monitoring kvaliteta zraka, zatim mjerenja i uzorkovanja zagađujućih materija koja nisu obuhvaćena mrežom monitoringa kvaliteta zraka, kao i prenos, obradu, provjeru validnosti i analizu dobijenih rezultata.

Ukupna vrijednost opreme koju Unsko-sanski kanton treba dobiti je procijenjena na 300.000 KM bez PDV-a, a očekuje se da će biti postavljena do kraja februara 2021.godine.