Javnost Krajine je prošlogodišnjim negodovanjem pri davanju saglasnosti na gradnju mini hidroelektrana na Uni u srcu istoimenog nacionalnog parka, pokazala svoje mišljenje – u svega dva dana putem online peticije je više od 10 hiljada građana reklo ne gradnji.

S tim u vezi na narednoj sjednici Skupštine USK-a trebala bi se naći i Rezolucija, čija je prvenstvena namjera zaštita Une i Unca, ali i uvažavanje mišljenja stanovnika bihaćkog kraja.

Iako je Gradsko vijeće Bihaća ubrzo povuklo saglasnost o izgradnji mini hidrocentrala, formalno, od gradnje velike hidroelektrane se nije odustalo – sada na rijeci Unac, koji se također nalazi u zaštićenom području Nacionalnog parka Una. Čak i u nacrtu Plana upravljanja vodama u Federaciji, uz Unac se pojavljuje prefiks hidroelektrana jačine 72 megavata.

„I dalje se nije odustalo od izgradnje hidroelektrana na Uni i Uncu, odnosno na cijelom tom slivu“, pojašnjava Fatka Kulenović, vijećnica GV Bihać.

Ono čega se ovdašnje stanovništo boji su posljedice izgradnje, koje bi prema procjenama svjetskih ekoloških stručnjaka, značilo kraj za izuzetno bogatu floru i faunu.

„Posljednji dokument, nacrt Plana upravljanja vodama savskog sliva – dokument je koji nam pokazuje najdrastičniji, najgrublji napad na našu ljepoticu rijeku Unu. Predviđena je hidrocentrala od 72 megavata na rijeci Unac, što bi značilo smrt rijeke Une“, tvrdi Nurvet Dervišević, ekolog.

Nacrt plana upravljanja vodama savskog sliva svrstao je Unac u vode dobrog, a ne izuzetnog kvaliteta.

A da je Unac više nego dobar, govori i podatak da tu obitava kamenjarka, mušica koja isključivo naseljava tekuće i izuzetno čiste rijeke.

„Mi smo također svjedoci da taj energetski lobi koji se povodi samo za profitom, nije ga previše briga šta će se desiti sa našim prirodnim ljepotama“, kazao je Željko Mirković, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH.

U elektroenergetskoj strategiji Unac se vidi kao mjesto gradnje buduće hidroelektrane, koju prate i dokumenti Agencije za sliv rijeke Save. Istovremeno se namjerno ili slučajno zaboravlja da je teritorija Nacionalnog parka Una, proglašena područjem od posebnog značaja za Federaciju. I da tu nema nikakve predviđene izgradnje ovog tipa u narednih dvadeset godina.

/FTV