Šume su jedan od najznačajnijih resursa Unsko-sanskog kantona (USK). Međutim, još uvijek ga nedovoljno koristimo, jer ova oblast do danas nije u potpunosti zakonski uređena, a u posljednje vrijeme prate je i brojni slučajevi korupcije. Najveći problem je kontrola šuma, odnosno nedovoljan broj lugara.

Novoimenovani ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Samir Sedić, uprkos tome je optimističan i smatra da je oblast šumarstva šansa za novo zapošljavanje.

„Realizacijom nadležnosti iz ovog ministarstva stvaramo preduslove za otvaranje radnih mjesta u realnom sektoru, pa tako i u oblasti šumarstva. Idemo po sistemu od njive do trpeze, a u šumarstvu od sječe do finalnog proizvoda“, ističe ministar Sedić.

Međutim, da bi se u tome uspjelo potrebno je urediti ovu oblast i pojačati kontrolu šuma, što je u ovom trenutku gorući problem, s obzirom na aktuelne istrage oko korupcije, koje su učestale u posljednje vrijeme.

„Procijenjeno bogatstvo šumskih resursa je oko pet milijardi maraka. Problem je sa čuvarima, odnosno lugarima, imamo ih trenutno 50. Vi ste upoznati sa određenim sudskim postupcima, koji se provode protiv određenih osoba i lišavanjem sloboda, određivanjem pritvora, puštanjem na slobodu. Dva su trenutno suspendovana, nekoliko lugara je pod istragom“, dodao je ministar Sedić.

Pored toga, očigledan problem je i nedovoljan broj lugara, s obzirom na veličinu šumske površine u Kantonu. Tim problemom, morat će se pozabaviti i Vlada Unsko-sanskog kantona.

„Problem je što šumarska nauka kaže da jedan lugar, odnosno čuvar šume može pokriti 1.500 hektara šume, mada je i to mnogo. Međutim, on trenutno čuva 3.800 hektara šume, a s tim da je ukupno šumsko bogatstvo 218.000 hektara. Onda možemo govoriti o kolikom se problemu radi i o kakvom poslu. Vlada USK-a će možda imati jednu tematsku sjednicu o ovim problemima u Kantonalnoj upravi za šumarstvo i njenom funkcionisanju“, kazao je ministar.

S obzirom na važnost ovog značajnog resursa, kantonalne vlasti morat će se što prije uhvatiti ukoštac sa ovim problemom, kako bi se stalo ukraj bespravnoj sječi i šumokradicama.

/rtvusk