Da borba protiv korupcije nema alternative potvrdili su potpisnici Memoranduma o suradnji, čime je još jednom ‘pravna država’ istaknuta ne samo kao cilj već i kao put u snaženju društvenog integriteta i funkcionisanja vladavine zakona.

Ministar unutrašnjih poslova USK-a Adnan Habibija, zamjenik direktora Uprave Policije USK-a Amel Kozlica i sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Adela Tabaković potpisali su Memorandum o suradnji.

S obzirom na to da svi potpisnicima Memoranduma imaju zajedničke ciljeve koji se temelje na zakonitosti i opredijeljenosti u borbi protiv korupcije, ovaj dokument ojačati će provedbu te zadaće. Na ovaj način uspostavit će se tješnja saradnja koja će voditi ka efikasnijem ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Izvor: Biscani.net