U prostorijama udruženja Žene sa Une održana javna prezentacija projekta „Centar za zdravo starenje u Bihaću“.

„Centar za zdravo starenje“ je projekt koji udruženje Žene sa Une u partnerstvu sa udruženjem „Mreža neformalnog obrazovanja“ realizira na području grada Bihaća u periodu od 12 mjeseci.

„Svrha ovog Centra je prije svega da pruži određene sadržaje osobama starije životne dobi. Riječ je o dnevnom boravku osoba u samom Centru, gdje će se obavljati razne aktivnosti kao i kreativne i edukativne radionice. Projekat će podrazumjevati i edukacije iz oblasti medicine, odnosno određeno savjetovanje od strane doktora medicine, edukacije i savjetovanje od strane nutricionista, dva puta mjesečno će dolaziti i fizioterapeut, a na dan naših aktivnosti cijeli dan će biti prisutno naše osoblje, socijalni pedagozi i psiholozi“, kazao je Demijan Kosetica, predsjednik udruženja „Mreža neformalnog obrazovanja“.

„Centar će biti smješten u blizini Doma zdravlja Bihać, adresa Vejzovac B4. Projekat će se realizovati dva puta sedmično, kapaciteta od 20 korisnika. Ponedjeljkom i utorkom imat ćemo aktivnosti u Centru, a petkom će biti kućne posjete za slabo pokretne ili nepokretne korisnike“, naglasio je Zlatan Porobić, koordinator projekta pri udruženju Žene sa Une.

Ovaj projekat je dio Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP u BiH. Sam projekat „Centar za zdravo starenje u Bihaću“ sufinansira i Grad Bihać. Vrijednost projekta je oko 37.000 KM, a više informacija će uskoro biti dostupno na zvaničnoj Internet stranici Centar za zdravo starenje Bihać.

(radiobihac.com)