Uspješan nastup Aquasan mreže u BiH na konferenciji u Beču

Biscani.net

U Beču je pod pokroviteljstvom Svjetske banke, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i Međunarodnog udruženja vodovoda dunavskog sliva (IAWD) u periodu od 17-19. maja 2017. godine održana 5. konferencija Dunavskog vodnog programa. Na konferenciji su učestvovali predstavnici svih saveza općina i gradova i udruženja vodovodnih preduzeća iz 17 zemalja dunavskog sliva: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Mađarske Moldavije, Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine, uključujući i njihove mrežne organizacije NALAS i IAWD. Na konferenciji su također učestvovali i predstavnici međunarodnih financijskih institucija i donatora: Svjetska banka, IFC, Ministarstvo financija Republike Austrije, KfW, SDC/SECO, GIZ, IWA, Evropska komisija, ICPDR. Pored njih na konferenciji je učestvovao velik broj gradonačelnika, direktora vodovodnih preduzeća i neovisnih konsultanata iz ovih zemalja.

Zapaženu ulogu na konferenciji ostvarilo je Udruženje za oblasti voda i zaštitu okoliša „Aquasan mreža u BiH“. Predstavnici Aquasan mreže u BiH su u nekoliko važnih sesija prezentirali iskustva vezana za unapređenje održivosti vodnih usluga i operativne i financijske održivosti javnih vodovodnih preduzeća u Bosni i Hercegovini.Kroz program rada konferencije, na posebnom sastanku svih 17 udruženja vodovodnih preduzeća dunavskog sliva, Sandi Zulić iz Aquasan mreže u Bosni i Hercegovine je imenovan za predsjednika Upravnog vijeća Dunavskog partnerstva za učenje, D-LeaP.

Tokom konferencije, održan je sastanak bosansko-hercegovačke delegacije sa delegacijomSvjetske banke koje je predvodio jedan od izvršnih direktora, gospodin GuangzheChen. U bosansko-hercegovačkoj delegaciji bili su predstavnici Aqusan mreže u BiH, Distrikta Brčko, Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Saveza općina i gradova FBiH, Udruženja Vodovodi RS, Udruženja poslodavaca komunalne privrede FBiH, te vodovodnih preduzeća iz Banja Luke, Bijeljine i Velike Kladuše. Tokom sastanka prezentirana su dosadašnja postignuća, tekući projekat Institucionalnog pregleda sektora voda, te razmotrene mogućnosti uspostave novih modela saradnje između institucija i organizacija iz BiH i Svjetske banke. Predstavnici Svjetske banke su potvrdili svoju opredijeljenost da pomognu BiH u tranziciji sektora voda i zaštite okoliša kroz različite programe jačanja institucionalno-pravnog okvira i izgradnji različitih modela financiranja kapitalnih investicija. Aquasan mreža u BiH je pomogla organizaciju ovog sastanka.

U sesiji „Uloga lokalne uprave u planiranju investicija i unapređenju kvalitete vodnih usluga u jugoistočnoj Evropi“ aktivnu ulogu su imali treneri i eksperti Aquasan mreže u BiH. Tokom, održavanja Aquasan mreža u BiH je sa predstavnicima GIZ-adogovorila nastavak saradnje na razvoju projekta smanjenja ne-prihodovane vode.

Tokom konferencije održan je i početni sastanak projekta uspostavljanja Regionalne mreže za izgradnju kapaciteta u Jugoistočnoj Evropi. Projekat financiraju Švicarski sekretarijat za ekonomsku pomoć (SECO) sa 6,8 miliona Eura i Njemačko ministarstvo financija sa 1,5 miliona Eura.Ovaj regionalni projekat će se realizirati u naredne 4 godine zajedno s savezima općina i gradova i udruženjima vodovodnih preduzeća iz 6 zemalja Jugoistočne Evrope i to Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Albanije. Implementaciju projekta će predvoditi projektni tim koji čine Aquasan mreža u BiH, IAWD iNALAS.

U sklopu konferencije održan je generalna Skupština NALAS-a, udruženja saveza općina i gradova jugoistočne Evrope, na kojoj je za njenog predsjednika izabran gradonačelnik grada Bijeljine, Mićo Mićić.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...